جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


نفیس

پارچه - فروش (بزازی)

۳۳۷۲۱۲۳۱
تهران - تهران - خ. خاوران - خ. نفیس - پ. ۴۱۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13755     1091