پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ / Thursday, 17 January, 2019


نقوی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۰۲۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار عباس آباد - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۱۶۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B13759     825  

09171393703