پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


جوادزاده، دكتر توفیق

پزشكی : دكترای علوم آزمایشگاهی

۵~۲۲۰۷۴۰۹۰٫ ۰۰۹۱۲۱۵۹۲۹۷۱
۸۸۰۸۸۳۳۰
تهران - تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان كاج - بیمارستان شهیدمدرس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B137931     1176