شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


سفارت ارمنستان

دیپلماتیک

۰۲۱-۶۶۷۰۴۸۳۳
۰۲۱-۶۶۷۰۰۶۵۷
تهران - تهران - خیابان جمهوری ـ خیابان رازی ـ خیابان شهریار ـ پلاک ۱
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138520     1897