جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


سفارت امارت متحده عربی

دیپلماتیک

۰۲۱-۸۸۷۸۱۳۳۳-۴
۰۲۱-۸۸۷۸۹۰۸۴
تهران - تهران - خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ـ پلاک ۳۵۵
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138529     2122