جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018


سفارت بوسنی هرزگوین

دیپلماتیک

۰۲۱-۸۸۰۸۶۹۲۹
۰۲۱-۸۸۰۹۲۱۲۰
تهران - تهران - شهرک قدس (غرب) ـ خیابان ایران زمین ـ خیابان چهارم ـ پلاک ۴۸۵
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138542     2259  

09906797434