چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


سفارت پرتقال

دیپلماتیک

۰۲۱-۲۲۵۴۳۲۳۷ - ۲۲۵۸۲۷۶۰ - ۲۲۵۶۸۶۹۹
۰۲۱-۲۲۵۵۲۶۶۸
تهران - تهران - دروس ـ خیابان هدایت ـ خیابان روزبه ـ پلاک ۱۳
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138544     1818  

09171393703