جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018


سفارت پرتقال

دیپلماتیک

۰۲۱-۲۲۵۴۳۲۳۷ - ۲۲۵۸۲۷۶۰ - ۲۲۵۶۸۶۹۹
۰۲۱-۲۲۵۵۲۶۶۸
تهران - تهران - دروس ـ خیابان هدایت ـ خیابان روزبه ـ پلاک ۱۳
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138544     1797  

09906797434