یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 19 August, 2018


سفارت قطر

دیپلماتیک

۰۲۱-۲۲۰۵۱۲۵۵-۶
۰۲۱-۲۲۰۵۸۴۷۸
تهران - تهران - بلوار آفریقا ـ خیابان گل‌آذین ـ پلاک ۴
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138569     1873