پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


سفارت لهستان

دیپلماتیک

۰۲۱-۸۸۷۸۷۲۶۲-۴
۰۲۱-۸۸۷۸۸۷۷۴
تهران - تهران - بلوار آفریقا ـ خیابان پیروزی ـ پلاک ۱ و ۳
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138573     1216