یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


سفارت هند

دیپلماتیک

۰۲۱-۸۸۷۵۵۱۰۳-۵ - ۸۸۷۳۵۱۷۱
۰۲۱-۸۸۷۴۵۹۷۳ - ۸۸۷۴۵۵۵۷
تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی ـ خیابان میرعماد ـ پلاک ۴۶
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/7    B138586     1143