سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018


پوررضا، علی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۶۶۳۴۳
تهران - تهران - جوادیه - خ. فریدون نوری - خ. هوشنگ نظری - ك. مومنی - پ. ۶۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13902     806