دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


ترمینال غرب - تعاونی 12

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۵۱۶۰۵٫ ۴۴۶۶۰۵۰۷
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139305     1665  

e-color.ir
33547493-09121540974