شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


ترمینال غرب - تعاونی 12

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۵۱۶۰۵٫ ۴۴۶۶۰۵۰۷
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139305     1656