سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


ترمینال غرب - تعاونی 13

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۶۲۶۵۲٫ ۴۴۶۶۲۶۰۰
۵۵۳۱۵۰۰۳
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139306     2445