شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


ترمینال غرب - تعاونی 15

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۶۲۹۴۷٫ ۴۴۶۶۲۰۱۵٫ ۴۴۶۶۰۰۲۷٫ ۴۴۶۶۳۵۴۱
۸۸۸۹۷۵۷۴
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139308     11305  

e-color.ir
33547493-09121540974