سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018


ترمینال غرب - تعاونی 15

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۶۲۹۴۷٫ ۴۴۶۶۲۰۱۵٫ ۴۴۶۶۰۰۲۷٫ ۴۴۶۶۳۵۴۱
۸۸۸۹۷۵۷۴
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139308     10116