سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018


ترمینال غرب - تعاونی 9

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۶۲۸۹۵٫ ۴۴۶۶۳۳۲۸٫ ۴۴۶۶۰۱۴۷٫ ۴۴۶۶۲۸۶۴
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح - تعاونی ۹
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139318     3390  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…