پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


ترمینال غرب - تعاونی 9

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۶۲۸۹۵٫ ۴۴۶۶۳۳۲۸٫ ۴۴۶۶۰۱۴۷٫ ۴۴۶۶۲۸۶۴
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح - تعاونی ۹
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139318     3564  

09171393703
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…