جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


گیتی پیما، شركت

حمل و نقل جاده ای : تعاونی های مسافربری

۴۴۶۴۷۴۰۳٫ ۴۴۶۶۴۹۹۴٫ ۹~۴۴۶۶۸۱۹۸
۴۴۶۶۴۷۴۰
تهران - تهران - ترمینال غرب - نرسیده به میدان آزادی - خ. محمدعلی جناح
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/7    B139349     3930