جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


فصل

نساجی : بافندگی - تریكوبافی

۶۶۷۰۸۵۱۰٫ ۶۶۷۰۷۴۰۵
۶۶۷۰۷۴۱۰
تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. ۳۰تیر - پ. ۱۱۹ - ساختمان ایفل
تهران / پارچه
  89/4/7    B139480     1101