سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


نخشب

نساجی : بافندگی - تریكوبافی

۶۶۷۰۲۶۴۶
تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. حافظ - پ. ۴۴۱
تهران / پارچه
  89/4/7    B139504     1121  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974