چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


نخشب

نساجی : بافندگی - تریكوبافی

۶۶۷۰۲۶۴۶
تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. حافظ - پ. ۴۴۱
تهران / پارچه
  89/4/7    B139504     1117