جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018


گل آذین قیام

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۱۳۹
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. سوم - پ. ۱۱۹ و ۱۲۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B13969     3348  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…