سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018


گل آذین قیام

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۱۳۹
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. سوم - پ. ۱۱۹ و ۱۲۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B13969     3373