سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


بابایی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۳۴۳۸۱
تهران - تهران - خ. مولوی - روبروی بیمارستان شهیداكبرآبادی - ك. حاج ابوالفضل - پاساژ ایران - پ. ۴
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140165     1606  

09171393703