پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


حقیقی، نصراله

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۵۷۰۸۳
تهران - تهران - شهر ری - خ. حرم - جنب مسجد خاتم النبین - پ. ۱۲۸
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140177     1173