جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


رحیم زاده

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۱۸۲۲۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - پاساژ سعادت - روبروی بانك كشاورزی - پ. ۱۰ - ط. زیر همكف - ش. ۱۰
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140185     2107