شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


شادزی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۳۳۵۵۰۰۳۹٫ ۳۳۵۵۳۲۲۹
تهران - تهران - خ. مصطفی خمینی - ك. مرادی - ك. برنا - پ. ۴۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140189     1219  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…