چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 February, 2019


شمیران شكلات

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۳۳۹۲۴۸۹۸٫ ۳۳۹۲۳۶۵۶
تهران - تهران - خ. ناصرخسرو - ك. مروی - روبروی بانك صادرات - پ. ۸۶
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140193     2273  

09171393703