دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


شمیران شكلات

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۳۳۹۲۴۸۹۸٫ ۳۳۹۲۳۶۵۶
تهران - تهران - خ. ناصرخسرو - ك. مروی - روبروی بانك صادرات - پ. ۸۶
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140193     2249  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…