سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


علی دایی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۱۴۳۴۲
تهران - تهران - خ. مولوی - ك. حاج ابوالفضل - جنب پاساژ پردیس - پ. ۷۴
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140200     1180