جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


ملك محمدی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۲۶۳۶۵
تهران - تهران - خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. مولوی - پ. ۸۷
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140215     1404