سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


وزیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۶۰۳۸
تهران - تهران - بازار بزرگ - ك. خیاطها - پ. ۵۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B14040     870