چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Wednesday, 25 April, 2018


ضیایی

ورق فلزی و/یا گالوانیزه

۵۵۷۲۳۷۸۶
تهران - تهران - خ. قزوین - ابتدای خیابان قلعه مرغی - پ. ۱۷
تهران / فلزات
  89/4/7    B140579     1158