پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


میرفصیحی، دكتر محترم السادات

پزشك : متخصص داخلی - غدد داخلی و متابولیسم

۸۸۲۶۲۸۱۵
تهران - تهران - كوی نصر - خ. نوزدهم - پ. ۲
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B140771     1852