سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


میرفصیحی، دكتر محترم السادات

پزشك : متخصص داخلی - غدد داخلی و متابولیسم

۸۸۲۶۲۸۱۵
تهران - تهران - كوی نصر - خ. نوزدهم - پ. ۲
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B140771     1841