چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


نخجوان، دكتر منوچهر

پزشك : متخصص داخلی - غدد داخلی و متابولیسم

۸۸۸۲۳۸۸۵
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - نبش خیابان فجر - پ. ۸۲ - ط. دوم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B140772     2067