سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


نخجوان، دكتر منوچهر

پزشك : متخصص داخلی - غدد داخلی و متابولیسم

۸۸۸۲۳۸۸۵
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - نبش خیابان فجر - پ. ۸۲ - ط. دوم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B140772     2063