شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


افشار

قطعات صنعتی - طراحی و/یا تولید

۳۳۹۰۳۸۹۸٫ ۳۳۹۰۴۱۵۰
تهران - تهران - خ. سعدی شمالی - ك. امین زاده - پ. ۲۷
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B141263     999