یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


افشار

قطعات صنعتی - طراحی و/یا تولید

۳۳۹۰۳۸۹۸٫ ۳۳۹۰۴۱۵۰
تهران - تهران - خ. سعدی شمالی - ك. امین زاده - پ. ۲۷
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B141263     970