یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


كارفر

قطعات صنعتی - طراحی و/یا تولید

۶۶۸۰۳۵۸۷
۶۶۸۰۳۵۶۸
تهران - تهران - شادآباد - خ. ۱۷شهریور - خ. جوشن - ك. یكم غربی - پ. ۵۳
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B141300     1328  

09171393703