شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


128

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۹۱۷۳
تهران - تهران - خ. خیام - بازار عباس آباد - ك. مهدوی - ساختمان تندیس - پ. ۲۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B14147     686