چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 February, 2019


نگین پاكان، شركت

خدمات اداری و/یا نظافتی

۶۶۹۲۲۶۶۹٫ ۶۶۹۴۷۲۵۳٫ ۶۶۹۴۷۲۶۵
۶۶۹۲۲۶۶۹
تهران - تهران - چهارراه اسكندری - اسكندری جنوبی - ساختمان ۷۶۳ - ط. چهارم - واحد ۴۴
تهران / خدمات اداری، نظافتی
  89/4/7    B141536     5207  

09171393703