شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


نگین پاكان، شركت

خدمات اداری و/یا نظافتی

۶۶۹۲۲۶۶۹٫ ۶۶۹۴۷۲۵۳٫ ۶۶۹۴۷۲۶۵
۶۶۹۲۲۶۶۹
تهران - تهران - چهارراه اسكندری - اسكندری جنوبی - ساختمان ۷۶۳ - ط. چهارم - واحد ۴۴
تهران / خدمات اداری، نظافتی
  89/4/7    B141536     4805  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…