جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018


آریا

تراشكاری قطعات صنعتی

۷۷۵۵۱۵۴۳
تهران - تهران - خ. دماوند - ۱۰متری شارق - پ. ۴۵
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142642     1222  

09906797434