پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018


آریا

تراشكاری قطعات صنعتی

۷۷۵۵۱۵۴۳
تهران - تهران - خ. دماوند - ۱۰متری شارق - پ. ۴۵
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142642     1239