چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 15 August, 2018


آلفا

تراشكاری قطعات صنعتی

۷۷۵۶۳۴۰۸٫ ۳~۷۷۵۷۷۴۷۱
۷۷۵۷۷۴۷۳
تهران - تهران - خ. دماوند - ۱۰متری شارق (رجبی) - پ. ۶۷
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142644     1135