سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


آلفا

تراشكاری قطعات صنعتی

۷۷۵۶۳۴۰۸٫ ۳~۷۷۵۷۷۴۷۱
۷۷۵۷۷۴۷۳
تهران - تهران - خ. دماوند - ۱۰متری شارق (رجبی) - پ. ۶۷
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142644     1145