دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


آلفا

تراشكاری قطعات صنعتی

۷۷۵۶۳۴۰۸٫ ۳~۷۷۵۷۷۴۷۱
۷۷۵۷۷۴۷۳
تهران - تهران - خ. دماوند - ۱۰متری شارق (رجبی) - پ. ۶۷
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142644     1169  

09171393703