یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


امیر

تراشكاری قطعات صنعتی

۵۵۴۱۲۳۲۴
تهران - تهران - م. قزوین - خ. قزوین - روبروی دخانیات - گاراژ ممقانی - پ. ۳۲
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142648     1173  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974