سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


امیر

تراشكاری قطعات صنعتی

۵۵۴۱۲۳۲۴
تهران - تهران - م. قزوین - خ. قزوین - روبروی دخانیات - گاراژ ممقانی - پ. ۳۲
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142648     1163