چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 November, 2018


رجبی

تراشكاری قطعات صنعتی

۳۳۵۵۷۲۱۶
تهران - تهران - خ. ری - نرسیده به میدان قیام - ك. رضوی - ك. مدرسه شهدای آزادی - گاراژ جلالی
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142673     1115