پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


طوس

تراشكاری قطعات صنعتی

۳۳۹۳۳۲۰۸
تهران - تهران - خ. امیركبیر - پاساژ طوس - ط. زیرزمین - پ. ۸
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142685     1136  

09171393703