شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018


طوس

تراشكاری قطعات صنعتی

۳۳۹۳۳۲۰۸
تهران - تهران - خ. امیركبیر - پاساژ طوس - ط. زیرزمین - پ. ۸
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142685     1100  

09906797434