یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018


مقدم

تراشكاری قطعات صنعتی

۵۵۷۳۶۲۶۱
تهران - تهران - خ. قزوین - بین خیابان فرهنگ و عرب - گاراژ خادم
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142698     1148  

09906797434