چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 November, 2018


مقدم

تراشكاری قطعات صنعتی

۵۵۷۳۶۲۶۱
تهران - تهران - خ. قزوین - بین خیابان فرهنگ و عرب - گاراژ خادم
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/7    B142698     1174