یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


پارس یکم (سهامی خاص)

پیمانکار ساختمانی

۰۲۱-۸۸۷۵۱۴۹۴
۰۲۱-۸۸۷۵۳۸۷۵
تهران - تهران - خیابان سهروردی شمالی ـ پلاک ۲۲۹
تهران / پیمانکاران و مهندسین راه و ساختمان
  89/4/7    B142864     4140