شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


صدف، پیمان

ساختمان : مصالح - آجر ماشینی و/یا فشاری

۷۷۶۰۶۴۶۶٫ ۷۷۵۰۵۷۳۹٫ ۷۷۵۰۵۴۵۳
۷۷۶۰۶۴۶۶٫ ۷۷۵۰۵۷۳۹
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. ملك - پ. ۱۶ - ط. سوم - واحد ۵
تهران / مصالح ساختمانی
  89/4/7    B143475     1218  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…