دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


سینجر، شركت

یخچال و فریزر خانگی و/یا صنعتی - تولید

۵۵۲۴۴۸۳۶٫ ۸~۵۵۲۴۲۱۳۵
۵۵۲۴۲۱۳۴
تهران - تهران - كیلومتر ۱۳ - نرسیده به پل شاتره - خ. نپتون
تهران / لوازم برقی
  89/4/7    B145545     1800  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974