دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


پتروشیمی سیمرغ

نفت و پتروشیمی : فرآورده ها - تولید

(۰۶۵۲۲۶۲) ۴۳۰۷~۱۰
(۰۶۵۲۲۶۲) ۴۳۲۱
خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی‌ماهشهر - مجتمع بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/7    B146821     1530