پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018


ایستگاه 50 حریق

آتش نشانی : امداد

۵۵۲۰۳۸۴۳
تهران - تهران - بزرگراه اتوبان تهران و قم - نرسیده به عوارضی - درب شرقی حرم امام (ره)
تهران / امداد خدمات شهری
  89/4/7    B146942     1251  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…