دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


بانو

آموزش : خیاطی بانوان

۳۳۷۲۷۳۴۳
تهران - تهران - خ. ۱۷شهریور - خ. داوود دژخواه - خ. صفوری - پ. ۸۳
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147666     1518  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…