پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


بانو

آموزش : خیاطی بانوان

۳۳۷۲۷۳۴۳
تهران - تهران - خ. ۱۷شهریور - خ. داوود دژخواه - خ. صفوری - پ. ۸۳
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147666     1553  

09171393703