یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 19 August, 2018


حوریه

آموزش : خیاطی بانوان

۴۴۸۱۶۰۱۸٫ ۴۴۸۳۷۸۳۳
تهران - تهران - انتهای خیابان جنت آباد شمالی - بهارستان ۲۶ - پ. ۴۶
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147673     1415