دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


شیما

آموزش : خیاطی بانوان

۳۳۳۳۷۷۱۳
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. دهقان - پ. ۱۴۴/۱
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147683     1460