شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


گل رز

آموزش : خیاطی بانوان

۷۷۳۵۵۰۵۱
تهران - تهران - فلكه سوم تهرانپارس - بولوار پروین - خ. ۲۱۲ شرقی - پ. ۱/۲۷۲ - جنب مسجد سلمان فارسی
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147704     1348