چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018


والفجر

آموزش : خیاطی بانوان

۵۵۶۶۸۰۲۳
تهران - تهران - خ. بهداری - خ. خطیب - پ. ۹۰
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/8    B147707     1243